ภาพยนต์จีน 2016
바운티 헌터스 Bounty Hunters

ซับไทยทำให้ดูฟรี  ห้ามอัพคลิปซ้ำ
ห้ามจำหน่ายหรือให้เช่า  ห้ามปล่อยบิท
ห้ามนำไปครอบลิงค์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท


ภาพยนต์เกาหลี 2016
부산행 Train to Busan
ด่วนนรกซอมบี้คลั่ง

ซับไทยทำให้ดูฟรี ห้ามอัพคลิปซ้ำ
ห้ามจำหน่ายหรือให้เช่า ห้ามปล่อยบิท
ห้ามนำไปครอบลิงค์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท


EngSUB : iSUBS
Font : dafont, f0nt.com
ThaiTrans,Timing,QC,Encode,Upload : YUI

ห้ามจำหน่ายหรือให้เช่า ห้ามปล่อยบิท ห้ามอัพออนไลน์ซ้ำ
ห้ามนำไปครอบลิงค์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท


EngSUB : DramaFever
Font : dafont, f0nt.com
ThaiTrans,Timing,QC,Encode,Upload : YUI

ห้ามจำหน่ายหรือให้เช่า ห้ามปล่อยบิท ห้ามอัพออนไลน์ซ้ำ
ห้ามนำไปครอบลิงค์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท


EngSUB : DramaFever
Font : dafont, f0nt.com
ThaiTrans,Timing,QC,Encode,Upload : YUI

ห้ามจำหน่ายหรือให้เช่า ห้ามปล่อยบิท ห้ามอัพออนไลน์ซ้ำ
ห้ามนำไปครอบลิงค์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท


EngSUB : KShownow, iSUBS
Font : dafont, f0nt.com
ThaiTrans,Timing,Encode,Upload : YUI

ห้ามจำหน่ายหรือให้เช่า ห้ามปล่อยบิท ห้ามอัพออนไลน์ซ้ำ
ห้ามนำไปครอบลิงค์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท


ภาพยนต์เกาหลี 2014
Good Friend หรือ Confession

ซับไทยทำให้ดูฟรี ห้ามอัพคลิปซ้ำ
ห้ามจำหน่ายหรือให้เช่า ห้ามปล่อยบิท
ห้ามนำไปครอบลิงค์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท


EngSUB : DramaFever
Font : dafont, f0nt.com
ThaiTrans,Timing,QC,Encode,Upload : YUI

ห้ามจำหน่ายหรือให้เช่า ห้ามปล่อยบิท ห้ามอัพออนไลน์ซ้ำ
ห้ามนำไปครอบลิงค์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท


ThaiSUB : www.thaisubs.com December 17, 2013
Nittathai, DD, GY Angel ทีม LoveYooHome @ Pantip
รัก "กงยู" พบกันได้ที่ Loveyoohome@pantip.com
EngSub : dramafever, KShownow / Font : dafont, f0nt.com
QC,Edit,Encode,Upload : YUI

ห้ามจำหน่ายหรือให้เช่า ห้ามปล่อยบิท ห้ามอัพออนไลน์ซ้ำ
ห้ามนำไปครอบลิงค์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท